Praca Norwegia

Informacje - Praca Norwegia

Ogólnie o Norwegii
Norwegia, Królestwo Norwegii (bokmal Norge, Kongeriket Norge, nynorsk Noreg, Kongeriket Noreg) – państwo położone w Europie Północnej na Półwyspie Skandynawskim. Graniczy ze Szwecją, Finlandią i Rosją.

norwegia

Dane ludnościowe
Norwegia jest najrzadziej, po Islandii, zaludnionym krajem europejskim. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 14,7 mieszkańca na 1 km2. Ludność jest skupiona głównie w południowej części kraju, w regionie Oslofjorden oraz na wybrzeżach. W miastach mieszka 3,3 mln osób (73% ludności, dane z roku 2001). Największą aglomeracją jest Oslo. Średnia gęstość zaludnienia aglomeracji wynosi 3787 osób na km2.

Klimat
Południowa i środkowa Norwegia jest położona w strefie klimatu umiarkowanego morskiego, a północ (za kołem polarnym) w zakresie umiarkowanego chłodnego morskiego graniczącego na północnych wybrzeżach z subpolarnym.

Norwegia - państwo przyjazne obywatelowi
Norwegia jest państwem opiekuńczym, a zarazem jednym z najbogatszych krajów na świecie. W 2003 roku Norwegia już trzeci rok z rzędu znalazła się na pierwszym miejscu w rankingu krajów pod względem wartości wskaźnika poziomu życia. Ranking oceniający warunki życia w poszczególnych krajach publikowany jest w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP).

fiordy

Warunki życia
Przeciętna długość życia w Norwegii wynosi 78,7 lat (dane z 2001 roku). Populacja w Norwegii wyróżnia się na ogół bardzo dobrym stanem zdrowia i wyjątkowo niskim współczynnikiem śmiertelności niemowląt. Umiejętność czytania i pisania opanowało niemal 100% społeczeństwa i prawie wszyscy posiadają wykształcenie średnie. W Norwegii nie występuje rażące ubóstwo, a względny poziom biedy jest niski w porównaniu do innych krajów OECD.

Gospodarka Norwegii
PKB na 1-go mieszkańca jest wysoki, a bogactwo Państwa jest względnie równomiernie rozłożone na populację. We wszystkich grupach społecznych występuje duży stopień równouprawnienia.

Rozwój gospodarczy
Norwegia jest wysoko rozwiniętym i uprzemysłowionym krajem o otwartej gospodarce zorientowanej na eksport. Często wymieniana jest jako jedno z najbogatszych państw świata i zajmuje szczytowe miejsca w rankingach pod względem stopy życiowej, średniej długości życia, ogólnego stanu zdrowia społeczeństwa i warunków mieszkaniowych.