Praca Norwegia

Formalności - Praca Norwegia

Rejestracja pracownika
Obywatele Unii mogą przebywać w Norwegii przez okres do sześciu miesięcy, pod Warunkiem że zarejestruje się w placówce publicznych służb zatrudnienia (Aetat) jako osoba poszukująca zatrudnienia. W czasie szkukania należy posiadać odpowiednie zabezpiczenie finansowe.

Pozwolenie na pobyt
O pozwolenie na pobyt z opcją podjęcia pracy można starać się zarówno w w komisariatach policji jak i norweskich placówkach dyplomatyczno - konsularnych. Wniosek o pozwolenie na pobyt z możliwością pracy może również w imieniu swojego pracownika złożyć jego pracodawca. Pismo musi zostać podpisane przez pracownika jak również przez pracodawcę, potrzebne jest również dołączenie do niego zaświadczenia o zatrudnieniu lub kopi ksero umowy o pracę.

formularz

Należy jednak zwrócić uwagę że pozowlenie na pobyt nie oznacza jednocześnie zezwolenia na osiedlenie się w Norwegii. Takie zezwolenie które, daje prawo do stałego pobytu jak również pracy w może być wydane jedynie ludziom zamieszkałym w Norwegii nieprzerwanie od co najmniej 3 lat.

Po otrzymaniu zezwolenia na pobyt czasowy trzeba zgłosić się do Urzędu Ewidencji Ludności (Folkeregisteret). Niezbędna jest także rejestracja w urzędzie podatkowym (Skattekort).

Pozwolenie na pracę w Norwegii
Warunkiem niezbędnym do starania się o zezwolenie na pracę jest naturalnie wcześniejsze otrzymanie oferty pracy na pełnym etacie (40 godzin tygodniowo). Warunki zarobkowe, oraz socjalne muszą odpowiadać warunkom oferowanym rodowitym norwegom pracujących na alternatywnych stanowiskach.

Policja rości sobie prawo do wydania tymczasowego pozwolenia, jęsli istnieje duża doza prawdopodobieństwa, iż złożony przez nas wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie przez Norweski Urząd do spraw obcokrajowców.